Edukativne predstave

Na tim sainjen od pedagoga i ljudi koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom istančano bira najaktuelnije teme koje interesuju djecu uzrasta od 3-6 godina i 6-12 godina i u skladu sa njihovim razvojnim karakteristikama pazljivo pie tekstove predstava. Nae predstave su edukativne, aljive i interaktivne. Sve predstave traju 40 minuta. Ukoliko Vi imate ideju ta bi mališanima u Vašem vrtiću bilo zanimljivo, kontaktirajte nas a mi emo napraviti predstavu po Vaoj ideji.

Najaktulenije predstave

Programi i cijene

Predstave za kole i vrtie

3km po djetetu