Vilenjak Fazonko uz pomoć
dječije mašte i novogodišnje
čarolije uspjeva dozvati
Deda Mraza i obezbijediti
poklone za svu djecu,
bili oni dobri ili baš i ne.

Otkrijte želje Vašeg mališana, kupite mu paketić i pozovite Deda Mraza da donese novogodišnji duh u Vaš dom, a ukoliko želite da sačuvate tradiciju na Vašu adresu možete pozvati sv. Nikolu.

Programi i cijene

60 minuta

Do 30 djece: 150 KM
Od 30 do 50 djece: 200 KM

*Cijene za grad Banjaluku.
*Za ostale gradove cijena na upit.  

60 minuta

Do 30 djece: 240 KM

*Cijene za grad Banjaluku.
*Za ostale gradove cijena na upit.  

60 minuta

Do 30 djece: 220 KM
Od 30 do 50 djece: 270 KM

*Cijene za grad Banjaluku.
*Za ostale gradove cijena na upit.  

60 minuta

Do 30 djece: 300 KM
Od 30 do 50 djece: 400

*Cijene za grad Banjaluku.
*Za ostale gradove cijena na upit.  

60 minuta za firme i preduzeća

Do 30 djece 100 KM
Od 30 do 50 djece: 150KM

*Cijene za grad Banjaluku.
*Za ostale gradove cijena na upit.  

*Cijene za grad Banjaluku.
*Za ostale gradove cijena na upit.