NINA FACEPAINTING

Diplomirani vaspitač predškolske djece 

spojila je ljubav prema djeci i kreativni izraz,

prvo u oslikavanju dječijeg lica, 

a kasnije i u body art-u.

Programi i cijene

50 KM

60 KM

70 KM

80 KM

90 KM